وب سرویس پویا (API)

وب سرویس پویا، کلیه اطلاعات معاملاتی لحظه‎ای بازار و تاریخچه آن، اطلاعیه ها، صورت های مالی و مجامع را به همراه اقلام محاسباتی همچون نسبت ها، نرخ های رشد و ضرایب را در اختیار کاربران خود قرار میدهد. همزمان با انتشار اطلاعیه‎های شرکت‎ها در سامانه کدال، کلیه اطلاعات صورت‎های‎ مالی و اقلام محاسباتی بصورت لحظه‌ای قابل دسترس و استفاده کاربران است. کلیه اقلام و اطلاعات موجود در سامانه بورس ویو، قابل ارائه در قالب وب سرویس به مخاطبان و کاربران است.


مخاطبان وب سرویس پویا (API)

مخاطبان و کاربران این وب سرویس میتوانند شامل کلیه نهادهای مالی، شرکت‌های تامین سرمایه، مشاوره سرمایه‎گذاری، سبدگردان، سایت‌های خبری، بانک‌ ها، بیمه‎ها و استارتاپ‎های مالی و همچنین شرکت‌های سهامی عام در جهت ارائه اطلاعات منتخب در تارنمای سازمانی و سامانه‌های تحلیلی و مدیریتی و سایر امور پژوهشی و تحقیقاتی باشد.چرا وب سرویس پویا (API)


خدمات و اطلاعات قابل ارائه

اطلاعات بازار

 • حجم معاملات
 • ارزش معاملات
 • ارزش بازار
 • قیمت غیر تعدیلی
 • قیمت تعدیلی
 • اطلاعات سهامداران
 • اطلاعات حقیقی و حقوقی

اطلاعات صورت‎های مالی

 • ترازنامه
 • سود و زیان
 • جریان وجوه نقد
 • تولید و فروش
 • بهای تمام شده
 • عملکرد ماهانه شرکت‎های خدماتی، ساختمانی، لیزینگ، بانک، بیمه
 • پورتفوی شرکت‎های سرمایه‎گذاری
 • اطلاعیه‎های کدال
اطلاعات محاسباتی

نرخ‎های اوراق بازار بدهی

 • نرخ بازده تا سررسید
 • نرخ بازده معادل قرضه
 • ناشر اوراق
 • پذیره‌نویس اوراق
 • تعداد هر انتشار
 • نرخ انتشار
 • نرخ کوپن
 • تعداد پرداخت سالانه
 • تاریخ سررسید

نرخ‎های رشد اقلام بنیادی

 • نرخ رشد درآمد یک ساله
 • میانگین نرخ رشد درآمد سه و پنج ساله
 • نرخ رشد سود عملیاتی یک ساله
 • میانگین نرخ رشد سود عملیاتی سه و پنج ساله
 • نرخ رشد سود خالص یک ساله
 • میانگین نرخ رشد سود خالص سه و پنج ساله
 • نرخ رشد درآمد فصل آخر نسبت به فصل مشابه سال قبل
 • نرخ رشد درآمد فصل آخر نسبت به فصل قبل
 • نرخ رشد سود عملیاتی فصل آخر نسبت به فصل مشابه سال قبل
 • نرخ رشد سود عملیاتی فصل آخر نسبت به فصل قبل
 • نرخ رشد سود خالص فصل آخر نسبت به فصل مشابه سال قبل
 • نرخ رشد سود خالص فصل آخر نسبت به فصل قبل

آیتم‎های ریسک و بازده

 • بازده روز، هفته، ماه، سه ماهه و شش ماهه اخیر، از ابتدای سال، یک سال، سه سال و پنج سال اخیر
 • انحراف معیار روزانه بازده در 90 روز اخیر
 • انحراف معیار هفتگی بازده در شصت هفته اخیر
 • انحراف معیار ماهانه بازده در سی و شش ماه گذشته
 • دامنه نسبی یک روز، یک هفته، یک ماه و یک سال اخیر
 • بتای روزانه در نود روز اخیر
 • بتای هفتگی در شصت هفته اخیر
 • بتای ماهانه در سی وشش ماه اخیر

آیتم‎های تکنیکال

 • میانگین متحرک ساده بیست، پنجاه و دویست روزه
 • میانگین متحرک نمایی بیست، پنجاه و دویست روزه
 • قیمت جاری نسبت به ماکزیمم قیمت در بیست، پنجاه و دویست روزه
 • قیمت جاری نسبت به مینیمم قیمت در بیست، پنجاه و دویست روزه
 • شاخص قدرت نسبی (RSI)
 • شاخص جریان پول (MFI)
 • همگرایی و واگرایی میانگین متحرک لاین (MACD Line)
 • همگرایی و واگرایی میانگین متحرک سیگنال لاین (MACD Signal Line)
 • میانگین حجم معاملات سه، پنج، ده، بیست، سی، پنجاه، نود، و دویست روز و همینطور یک سال اخیر
 • میانگین ارزش معاملات پنج، ده، بیست، سی، پنجاه، نود، و دویست روز و همینطور یک سال اخیر
 • بازده دارایی ها
 • بازده حقوق صاحبان سهام
 • نسبت پرداخت سود
 • حاشیه سود خالص
 • حاشیه سود ناخالص
 • حاشیه سود عملیاتی
 • جمع بدهی ها به جمع دارایی ها
 • جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
 • نسبت بدهی
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 • نسبت بدهی های بلند مدت
 • نسبت پوشش هزینه بهره
 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • نسبت سود انباشته به دارایی ها
 • نرخ موثر مالیات
 • نسبت وجوه نقد عملیاتی به درآمد

نسبت های مالی و ضرایب

 • نسبت وجوه نقد عملیاتی به بدهی و
 • نسبت وجه نقد
 • نسبت وجه نقد آزاد شرکت به سود خالص
 • نسبت وجه نقد سهامداران به درآمد
 • نسبت وجه نقد سهامداران به سود خالص
 • نسبت مخارج سرمایه ای به درآمد
 • نسبت مخارج سرمایه ای به سود خالص
 • بازده نقدی
 • درصد پوشش سود خالص پیش بینی شده
 • نسبت قیمت به ارزش دفتری
 • نسبت قیمت به درآمد
 • نسبت قیمت به وجه نقد آزاد شرکت
 • نسبت قیمت به وجه نقد آزاد سهامداران
 • نسبت قیمت به سود چهار فصل گذشته
 • نسبت قیمت به سود پیش بینی شده
 • نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها
 • نسبت قیمت به سود نقدی
 • نسبت ارزش بنگاه به سود قبل از کسر بهره و مالیات

تعرفه خدمات

مبلغ متغیر قرارداد بر اساس میزان استفاده از سرویس و با معیار hits تعیین می گردد. این مبلغ به ازای هر hit دویست ریال (برای اطلاعات قیمتی به ازای هر hit صد ریال) خواهد بود. معیار اندازه‎گیری میزان استفاده، Hits تعداد رکوردهای برگشت داده شده (نماد، روز، قلم مالی) در خروجی هر API است.

مثال‎های تعداد Hits:
درخواست رکوردها Hits
کاربر در خواست قیمت تعدیلی برای سهم ایران خودرو از ابتدا تا تاریخ 17/11/1396 را می‎دهد 1 نماد IRO1IKCO0001
3812 روز (16 سال از 05/01/1380 تا 17/11/1396)
1 قلم - قیمت تعدیلی
1906
کاربر درخواست آخرین سود محقق شده epsttm برای همه نمادهای بازار را می‎دهد 572 نماد بورس، فرابورس و بازار پایه
1 روز (امروز)
1 قلم
572
کاربر درخواست معیار ریسک بتا beta برای ده نماد در ده روز اخیر را می‎دهد 10 نماد
10 روز
1 قلم
100
 • • هر 500 درخواست بر روی یک رکورد مشخص یعنی (یک روز، نماد و قلم مشخص) تنها یکبار شارژ می شود. برای مثال درخواست قیمت سهم ایران خودرو در یک روز مشخص (مثلا 17/11/1396) اگر
 • 2000 بار فراخوانی شود hits=4 خواهد بود.
 • • در پاسخ هر API مقدار hits گنجانده شده است
 • • اطلاعات پایه برای مثال لیست قلم های مالی قابل ارایه، لیست نمادها و شاخصها دارای hits=0 و بدون هزینه است.
 • • امکان گزارش گیری از مقدار استفاده در طی روز و یا بازه تاریخی از طریق API در دسترس است.