حرفه ای

حرفه ای 1 ماهه 395/000 تومان 1 ماه 1 نفر
حرفه ای 3 ماهه 1/150/000 تومان 3 ماه 1 نفر
حرفه ای 12 ماهه 4/500/000 تومان 12 ماه 1 نفر
حرفه ای 12 ماهه 6/000/000 تومان 12 ماه 2 نفر
حرفه ای 12 ماهه 7/500/000 تومان 12 ماه 3 نفر
حرفه ای 12 ماهه 9/000/000 تومان 12 ماه 4 نفر
حرفه ای 12 ماهه 10/500/000 تومان 12 ماه 5 نفر

استاندارد

استاندارد 1 ماهه 175/000 تومان 1 ماه 1 نفر
استاندارد 3 ماهه 500/000 تومان 3 ماه 1 نفر
استاندارد 12 ماهه 2/000/000 تومان 12 ماه 1 نفر

برای خرید ، ابتدا وارد شوید

ابتدا از نوار بالا روی گزینه "ورود به برنامه" کلیک کنید و پس از ورود به حساب کاربری از طریق منوی سمت چپ، قسمت تعرفه ها، اقدام به خرید بسته مورد نظر نمایید